Opgeven buitenlands huis in belastingaangifte

Wie in Nederland woont en een huis of ander vastgoed in Frankrijk, Turkije, Marokko, Suriname of een ander buitenland heeft moet dit in de belastingaangifte opgeven. Maar wees niet bang want als je de aangifte goed invult, betaal je per saldo geen belasting in Nederland. Het huis is namelijk in het buitenland belast en daarom krijg je een aftrek die even hoog is als de belasting die je moet betalen.

Farshad Bashir
Farshad Bashir
Belastingconsulent
info@taksgemak.nl
070 – 444 97 59
Een woning, een vakantiewoning, een stuk grond, een bos, een natuurterrein, een weiland, een garage of ander vastgoed in Spanje, Griekenland, Duitsland, België, Indonesië of een ander land hoort bij de bezittingen in box 3. De waarde hiervan per 1 januari moet opgegeven worden bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. Het gaat hier om de waarde in het economisch verkeer in onbewoonde staat.

Als Nederland een belastingverdrag heeft met het andere land, dan staat hierin dat vastgoed belast wordt in het land waar het vastgoed staat. Als er geen belastingverdrag is, dan geldt het ‘Besluit voorkoming dubbele belasting’. Daarom krijg je in Nederland een aftrek om dubbele belasting te voorkomen. Als de aangifte goed ingevuld wordt hoeft er per saldo dus geen belasting in Nederland betaalt te worden.

Als het huis in het buitenland verhuurd wordt, hoeft er in Nederland over de huurinkomsten geen belasting betaald te worden. Deze inkomsten kunnen wel in het andere land belast zijn. Verder is de rente van de hypotheekschuld niet in Nederland aftrekbaar omdat het hier om een huis gaat dat niet het hoofdverblijf was.

Verrekening of vermindering
Door een beroep te doen op het belastingverdrag dat gesloten is tussen Nederland en het andere land, hoeft er dus geen belasting betaald te worden. Of er een belastingverdrag van toepassing is, en of er een verrekening of vrijstelling mag worden toegepast is uiteraard afhankelijk van het land waar het om gaat. Om gedoe en belastingheffing te voorkomen is het belangrijk dat de aangifte op de juiste manier wordt ingevuld. De bezittingen moeten namelijk eerst worden aangegeven, en daarna kan een beroep op het belastingverdrag of het Besluit worden gedaan.

Wees verstandig
Nederland sluit steeds vaker belastingverdragen om inlichtingen uit te wisselen, ook over vastgoed. Uiteindelijk zullen deze gegevens zelfs geheel automatisch uitgewisseld worden. Het niet opgeven van het vastgoed is dus niet verstandig. Indien de Belastingdienst ontdekt dat er vermogen verzwegen is, kan de Belastingdienst ook vraagtekens zetten bij de manier waarop je het vermogen hebt verkregen. Het is belangrijk om te weten dat de Belastingdienst ook een strafrechtelijke vervolging kan laten instellen als inlichtingen over vermogen niet verstrekt worden. Wees dus verstandig, doe het goed. Kom je zelf niet uit? Laat dan je aangifte inkomstenbelasting doen.

Farshad Bashir, belastingconsulent Taksgemak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *